Ditt varuhus
Luftspray

Luftspray

Högkomprimerad luft som effektivt blåser bort damm på svåråtkomliga ställen. Exempel på användningsområden är kameror, klockor, elektronik och datorer. Spraya i korta intervall på föroreningen för att undvika kondens. Använd förlängningsröret för exakt applicering och för svåråtkomliga ställen. 260 ml.
  • Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
  • Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
  • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

  
Luftspray23556
59:90
SEK
Hyllplats: Loading

Lagerindikatorn är endast en prognos. Varans tillgänglighet kan ej garanteras.

Luftspray Renblåsningsspray

Produktnyheter

© 2015 Biltema. Alla rättigheter förbehålls.

Vill du hjälpa oss?

 *
 
 
 Jag vill bli kontaktad.
För att vi skall kunna utveckla vår service och bli ännu bättre är det värdefullt för oss att få synpunkter och förslag från dig som kund.