Biltemas syn på arbetsvillkor och etik

För oss på Biltema är det av stor vikt att verksamheten följer lagar och förordningar i alla led. Därför ställer vi följande krav på våra samarbetspartners:

  • Alla leverantörer och producenter måste leva upp till de sociala rättigheter som existerar i respektive land.
  • Nationella arbetsvillkor såsom minimilöner, maximal arbetstid och säkerhetsstandard måste strikt efterlevas.
  • Barnarbete får under inga villkor förekomma och gällande minimiålder för arbetstagare måste strikt följas.
  • Gåvor eller andra förmåner får ej mottas från leverantörer eller samarbetspartners.
  • Alla leverantörer ska informeras om våra krav och får skriftligen lova att följa dessa.

Biltema kontrollerar att ovanstående regler följs genom att göra planerade och spontana besök hos leverantörerna, och vi kräver att våra leverantörer gör regelbundna inspektionsbesök hos sina underleverantörer.