0%
  360
  Plastglas

  Plastglas

  Artikel: 26208
  Hyllplats: Loading
  54:90 SEK

  Material
  Pressad styren-akrylnitril (SAN) är en transparent plast med glasliknande egenskaper som kan användas både inomhus och utomhus. Materialet är formbart och lättarbetat. Det kan sågas, borras, limmas, fräsas, graveras, slipas och varmbockas.

  Egenskaper

  • Styvt med hög stabilitet
  • Transparent
  • Vattentåligt
  • Hög mjukningspunkt
  • UV-skyddat
  • Formbart med värme
  • Hög kemisk motståndskraft: tål de flesta fetter, utspädda syralösningar, oljor och vanliga blekmedel, vissa lösningsmedel och svaga alkaliska lösningar.

  Applikationer
  Dörrar, badrum, växthus, rumavdelare, hyllplan, kylar, lock, skydd, screentryck, skyltar, monters, skåp m.m.

  Tekniska data
  Mjukningspunkt: >70 °C ISO 306
  Antändningstemperatur: 400 °C DIN 51794
  Sönderdelningstemperatur: >270 °C
  Densitet: 1,08 g/cm³ ISO 1183
  Brandinformation: Inga brandfarliga egenskaper
  Löslighet: Olösligt i vatten. Lösligt i aromatiska lösningsmedel
  Godkänt för kontakt med livsmedel: FDA 21 CFR 181.32
  Nedbrytningsprodukt: Monomer
  Tjocklekstolerans vid 20 °C
  1,5–2,5 mm: ±10%
  >2,50 mm: ±5%

  Maskinbearbetning och våtslipning
  Materialet kan bearbetas med de flesta verktyg för trä och metall. Se till att verktyget är vasst och arbeta med låg hastighet så att materialet inte smälter av friktionsvärme. Kyl materialet under arbetet med rent vatten eller tvålvatten. Låt skyddsfilmen vara kvar för att förhindra att materialet repas eller skadas.

  Varmbockning
  Värm först upp den tänkta böjens insida och sedan utsidan med en varmluftspistol. Bocka sedan rutan snabbt längs den uppvärmda linjen. Rutor som är tjockare än 3 mm behöver värmas flera gånger på var sida före bockning. Materialet når optimal formbarhet vid 101 °C då man kan känna ett visst motstånd. Är materialet för kallt kan bockningen resultera i sprödhet och är det för varmt kan det bildas bubblor.

  Rengöring Plastglas har, trots sin hårdhet, mjukt ytmaterialet. Rengöring måste därför göras med milda medel såsom såpvatten och mjuk trasa. Använd inte mikrofiberduk då dessa orsakar repor i glaset. Torka av glaset med mjuk tygtrasa eller sämskskin. Plastglas har begränsad kemikaliebeständighet så låt aldrig glaset ligga kvar mer än 5 minuter i rengöringsmedel av något slag.
  Oljerester och hårt smutsiga glas ska rengöras med en blandning innehållande desinfektionsmedel t.ex. isopropyl alkohol.

  Mekaniska fästelement
  Överdimensionera hålen någon millimeter så att installationen kan röra sig vid termisk expansion. Skruvar och nitar ger en permanent installation.

  Rengöring

  Plastglas har, trots sin hårdhet, mjukt ytmaterialet. Rengöring måste därför göras med milda medel såsom såpvatten och mjuk trasa. Använd inte mikrofiberduk då dessa orsakar repor i glaset. Torka av glaset med mjuk tygtrasa eller sämskskin. Plastglas har begränsad kemikaliebeständighet så låt aldrig glaset ligga kvar mer än 5 minuter i rengöringsmedel av något slag.Oljerester och hårt smutsiga glas ska rengöras med en blandning innehållande desinfektionsmedel t.ex. isopropyl alkohol.
   Mått 
  Plastglas26207
  300 x 300 x 2 mm
  36:90 SEK
  Hyllplats: Loading
  Plastglas26208
  300 x 300 x 4 mm
  54:90 SEK
  Hyllplats: Loading
  Plastglas26209
  300 x 300 x 6 mm
  64:90 SEK
  Hyllplats: Loading
  Plastglas26210
  600 x 400 x 4 mm
  129 SEK
  Hyllplats: Loading
  Plastglas26211
  1200 x 800 x 4 mm
  349 SEK
  Hyllplats: Loading

  Lagerindikatorn är endast en prognos. Varans tillgänglighet kan ej garanteras.

  Plastglas Plexiglas Plastskiva Växthusglas Växthus Plasttak Plexiskiva

  Vi rekommenderar