Från
9990

4-takts utombordsolja 10W-30

Högklassig semisyntetisk olja för marina vattenkylda, 4-takts, utombords bensinmotorer. Framtagen för att klara de hårda krav som den marina miljön ställer. Innehåller tillsatser som ger ett effektivt slitageskydd och binder sot och slaggprodukter. Detta bevarar motorns maximala prestanda och förlänger dess livslängd. Skyddar mot rostangrepp. Lägsta flyttemperatur -33 °C. Kan även med fördel användas till 4-takts inombords bensinmotorer.

Uppfyller marknadens hårdaste krav enligt normer från NMMA FC-W och API SG.
 • Dokumenterat rostskydd.
 • Designad för att klara högt slitage.
 • Förbättrade egenskaper för antioxidation ger motorn längre livslängd.
Hanteringsråd:
Undvik långvarig kontakt med huden. Undvik inandning av oljedimma. Vid sväljning, framkalla ej kräkning – kontakta sjukhus eller läkare. Kasserad olja/spillolja ska hanteras som miljöfarligt avfall. Får ej tömmas i avloppsnätet.
 • 4-TAKTS UTOMBORDSOLJA 10W-30 4

  4-TAKTS UTOMBORDSOLJA 10W-30 4

  Art. 36-883
  4 l
  329:-
  82,25 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • 4-TAKTS UTOMBORDSOLJA 10W-30 1

  4-TAKTS UTOMBORDSOLJA 10W-30 1

  Art. 36-882
  1 l
  9990
  99,90 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.