Från
8990

Inombords dieselolja 15W-40

Motorer i fritidsbåtar utsätts generellt för högre belastning än t.ex. bilmotorer, då de körs hårt och intensivt med höga varvtal under korta perioder för att sedan under längre perioder inte användas alls. Upprepade kallstarter med kort körtid vid höga varvtal ställer högsta krav på den motorolja som används.

Detta är en högklassig olja för alla typer av marina inombords dieselmotorer, även turbo. Framtagen för att klara den hårda belastning och de höga temperaturer som marina motorer utsätts för. Innehåller tillsatser som ger ett effektivt slitageskydd och binder sot och slaggprodukter. Detta bevarar motorns maximala prestanda och förlänger dess livslängd. Oljan har goda konserverande och rengörande egenskaper. Rekommenderas även till vinterförvaring av marina inombords dieselmotorer. Lägsta flyttemp: -25 °C.

Uppfyller normerna:
ACEA E7, API CI-4/SL, MB 228.3, Volvo VDS-3, MAN M3275, Cummins 20076/77/78, MTU Type 2.0, Global DHD-1, Deutz DQC III-10.

Hanteringsråd:
Undvik långvarig kontakt med huden. Undvik inandning av oljedimma. Vid sväljning, framkalla ej kräkning – kontakta sjukhus eller läkare. Kasserad olja/spillolja ska hanteras som miljöfarligt avfall. Får ej tömmas i avloppsnätet.
 • INOMBORDS DIESELOLJA 4L 15W-40

  INOMBORDS DIESELOLJA 4L 15W-40

  Art. 30-569
  4 l
  319:-
  79,75 / L
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller BENZENESULFONIC ACID, MONO-C16-24-ALKYL DERIVS., CALCIUM SALTS. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MARIN INOMBORDSOLJA 1L

  MARIN INOMBORDSOLJA 1L

  Art. 30-568
  1 l
  8990
  89,90 / L
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller BENZENESULFONIC ACID, MONO-C16-24-ALKYL DERIVS., CALCIUM SALTS. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.