9990

Alkydfärg

Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
1-komponents alkydlackfärg, högblank. Används ovan vattenlinjen på stål, trä och glasfiber. Både för utomhus- och inomhusmiljö. Övermålningsbar efter 48 tim vid + 10 °C. Maximal tid för övermålning 6 dagar vid + 10 °C och 3 dagar vid + 20 °C. Överskrids maxtiden så måste ytan mattslipas innan ett nytt lager kan appliceras. Åtgång: 11,5m2/liter. Innehåll 0,75 L.

Bruksanvisning Färgen appliceras med pensel, roller eller dyna. Rör om väl innan användning. Ytan måste vara helt torr och ren. Yttemperaturen skall inte vara lägre än +5 grader. Måla inte i starkt solljus, på heta ytor eller under fuktiga förhållanden. Se till att ventilationen är god. Applicera 2-3 lager med färgen. Mängden förtunning beror på temperatur, ventilation och underlag. Använd förtunning avsedd för 1-komponents alkydlack. Penslar rengörs med förtunning/lacknafta.
 • ALKYDFÄRG RÖD 0,75L

  ALKYDFÄRG RÖD 0,75L

  Art. 30-523
  Röd
  9990
  133,20 / L
  Varning
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras svalt. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ALKYDFÄRG GRÅ 0,75L

  ALKYDFÄRG GRÅ 0,75L

  Art. 30-522
  Grå
  9990
  133,20 / L
  Varning
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras svalt. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ALKYDFÄRG BLÅ 0,75L

  ALKYDFÄRG BLÅ 0,75L

  Art. 30-524
  Blå
  9990
  133,20 / L
  Varning
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras svalt. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ALKYDFÄRG SVART 0,75L

  ALKYDFÄRG SVART 0,75L

  Art. 30-525
  Svart
  9990
  133,20 / L
  Varning
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras svalt. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ALKYDFÄRG OFF-WHITE 0,75L

  ALKYDFÄRG OFF-WHITE 0,75L

  Art. 30-521
  Off-white
  9990
  133,20 / L
  Varning
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras svalt. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också