4990

Marintätning

1-komponent polyuretanbaserad tätmassa för marina applikationer, inom- och utombords, över och under vattenlinjen. Lämplig för tätning, fogning och lättare limningar. Medger fogrörelse på upp till 25 %.
 • MARINTÄTNING SVART PU

  MARINTÄTNING SVART PU

  Art. 25-4700
  Svart. 310 ml
  4990
  160,97 / KG
  Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller reaktionsprodukt av bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacat och metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebacat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också