Juterep

Jute-, hampa- och sisalrep är traditionella rep till sjöss och är fint till träbåtar.

5 Träffar