Från
6990

Saneringsvätska

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Tar bort dålig lukt och påskyndar nedbrytningsprocessen i mobila och fasta torrtoaletter (typ tunna), kemiska toaletter och biologiska mulltoaletter.

Medlet är helt biologiskt och innehåller bakteriestammar som på ett snabbt, effektivt och miljövänligt sätt startar och påskyndar en biologisk nedbrytning. Därmed stoppas jäsning och obehaglig lukt. Medlet skall ej användas tillsammans med kemiska desinfektionsmedel.
 • SANERINGSVÄTSKA 1L

  SANERINGSVÄTSKA 1L

  Art. 36-1638
  1 l
  6990
  69,90 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.
 • SANERINGSVÄTSKA 4L

  SANERINGSVÄTSKA 4L

  Art. 36-1640
  4 l
  219:-
  54,75 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också