7990

Gaffelolja SAE 10

Lämplig för framgafflar och stötdämpare på motorcyklar och mopeder. 1 l.

Hanteringsråd: Undvik långvarig kontakt med huden. Undvik inandning av oljedimma. Vid sväljning, framkalla ej kräkning – kontakta sjukhus eller läkare. Kasserad olja/spillolja ska hanteras som miljöfarligt avfall. Får ej tömmas i avloppsnätet.
 • GAFFELOLJA RACING SAE 5 1L

  GAFFELOLJA RACING SAE 5 1L

  Art. 36-961
  7990
  79,90 / L
 • GAFFELOLJA SAE 10 1L

  GAFFELOLJA SAE 10 1L

  Art. 36-959
  7990
  79,90 / L