8490
84,90 / L

MC-rengöring

Art. 36-1721

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Färdigblandad MC-rengöring för effektiv rengöring och avfettning av motorcyklar, mopeder och motorer. Löser snabbt och effektivt upp olja, asfaltrester, fett, bensin, smuts och intorkade insekter. Skonsam mot lackerade ytor och gummidetaljer. Sprayflaska: 1 l.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också