Schyssta arbetsvillkor hos leverantörerna

Schyssta arbetsvillkor hos leverantörerna

Biltema ställer stentuffa krav på alla samarbetspartners. Framförallt när det gäller arbetsvillkor. Oavsett var på jorden de finns och oavsett vad de gör åt oss.

Dessa villkor har skärpts under senare tid. Leverantörer som inte lever upp till våra krav väljer vi bort, om de inte bedöms kunna bättra sig. Orsaken är att våra kunder ska vara säkra på att produkterna de köper är tillverkade under schysta former.

Samtidigt är vi ödmjuka inför dessa utmaningar. Vi garanterar inte guld och gröna skogar som många av våra konkurrenter gör. Biltema ger inte ut glansiga reklambroschyrer om att allt är frid och fröjd. Men vad vi kan garantera är att vi tillsammans med våra samarbetspartners jobbar hårt, metodiskt och konsekvent kring frågorna.

Grundkravet är givetvis att verksamheten följer lagar och förordningar i alla led och i alla länder, men vi går ofta längre än så. Framförallt när vi inte tycker att lagar och regler räcker.

Biltema kontrollerar noga att kraven följs. Vi gör det givetvis genom stentuffa avtal med våra samarbetspartners, som reglerar alla detaljer i våra krav. Vi har dessutom ett tjugotal egna, hängivna medarbetare som arbetar heltid med att följa upp avtalen.

De åker alltså runt hela dagarna och besöker leverantörerna. Både vid planerade och plötsliga besök.

Naturligtvis stöter vi på problem vid dessa besök. Det första vi gör då är att rätta till situationen. Vi har ett inflytande att kunna göra saker och ting bättre genom att stanna kvar och tillsammans fixa problemen. Gör vi dock bedömningen att leverantören inte är påverkningsbar väljer vi alltid bort en sådan leverantör.

Vi ställer bland annat följande konkreta krav på våra samarbetspartners:

  • Alla leverantörer måste minst leva upp till de sociala rättigheter som existerar i respektive land.
  • Nationella villkor såsom minimilöner, maximal arbetstid och säkerhetsstandard måste strikt efterlevas.
  • Barnarbete får under inga omständigheter förekomma.
  • Bestraffning av får inte förekomma under några omständigheter hos leverantörerna.

Det här är ett arbete som vi på Biltema utvecklar och förfinar hela tiden och som tar allt mer tid. Men det är det värt. Kunderna skall nämligen kunna lita på att vi tar de här utmaningarna på allvar. Och att vi alltid strävar efter högre kvalitet. I alla led.