Många av Biltemas varuhus får sin värme och kyla via bergvärme. Det är en förnyelsebar och miljövänlig energikälla och ett sätt att ta tillvara naturens resurser. Således en viktig del i Biltemas miljö- och hållbarhetsarbete. Det är också en oerhört kostnadseffektiv energi. Billig helt enkelt!

Bergvärme ger behagligt klimat för både anställda och kunder då varuhusen får värme på vintern och kyla på sommaren. Bergvärme är ett gratisförråd av energi. Men för att värmepumpen ska kunna ta den energi som varuhuset behöver krävs att energibrunnen är tillräckligt djup.

Konstruktörer använder därför sofistikerade kalkylprogram som tar hänsyn till varuhusets storlek. Samt var i landet det ligger. Då får vi alltid rätt borrdjup, korrekt antal borrhål samt rätt storlek på värmepumpar.

Borrhålet där värmen hämtas gör en minimal påverkan på miljön runtomkring. Slangen som leder upp värmen innehåller vatten och bioetanol som cirkulerar i ett slutet system och som är helt fritt från gift. Tekniken innebär att vätskan värms upp några grader av berggrunden och pumpas sedan till en värmeväxlare. Växlaren har en verkningsgrad på över 300 procent, vilket gör tekniken till den mest effektiva uppvärmningsmetoden.

Biltema använder även bergvärmen till att kyla varuhusen på sommaren. Denna kyla är i princip gratis. Samtidigt som vi tar vi kyla från hålet så värms det upp inför vintern. Växthusgaserna är det riktigt stora hotet mot den globala miljön. Detta talar ytterligare för valet av bergvärme som energikälla. Det är därför Biltema väljer detta.