Från
5990

Biltema förtvätt

 • Används istället för avfettning.
 • Löser på ett mycket effektivt vis upp t.ex. asfaltfläckar, olja och vägfilm.
 • Medlets kemiska sammansättning gör att det stannar kvar på bilen utan att rinna av eller dunsta bort.
 • Efter att medlet verkat i 2–5 minuter kan smutsen lätt spolas av.
 • Används med fördel innan maskin- eller handtvätt.
 • PREWASH, AVFETTNING 1 L

  PREWASH, AVFETTNING 1 L

  Art. 36-37
  1 l
  5990
  59,90 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • PREWASH, AVFETTNING 4 L

  PREWASH, AVFETTNING 4 L

  Art. 36-38
  4 l
  179:-
  44,75 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.