7490
499,33 / KG

Scratch remover

Art. 36-645
Scratch remover med förbättrad formula som hjälper till att avlägsna fina, ytliga repor och märken från de flesta typer av lackerade ytor. Ingen kraftig gnidning behövs. Förpackat i praktisk tub. 150 g.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också