129:-

Scratch Removing Pen

Art. 36-09

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Avlägsnar ytliga repor och stenskott. Lätt att applicera. Lämplig för de flesta lackerade ytor, även metalliclacker.10 ml.

Gör så här:
  • Se till att ytan som ska behandlas är ren och slät
  • Skaka pennan så att medlet blir ordentligt blandat
  • Pressa fram lite medel genom att trycka pennans övre del några gånger mot en hård, ren yta

    Obs: testa produkten på ett litet, dolt område först, så att du blir säker på att du får den effekt du vill uppnå. Arbeta med enstaka drag. Lägg flera lager efter varandra och låt torka cirka 30 minuter mellan lagren.
Varning
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Unvika att inandas ångor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också