429:-
42,90 / L

Universalolja

Art. 36-994

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Högkvalitativ universalolja (STOU) för maskiner inom jordbruk och entreprenad. Avsedd för användning i diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo, transmissioner, hydraulik, bakaxlar samt våta bromsar. Lämplig för åretruntbruk.
Möter följande specifikationer: ACEA E3, Allis Chalmers, Allison C-4, API CG-4/SF, API GL-4, CASE-IH 1207, Cat TO-2, Caterpillar Series III, CCMC D4, Ford M2C86C, Ford M2C134D, Ford M2C159B/C, FNH Material Spec 82008201/2/3, John Deere J20C, John Deere J27, MB 227.1, MF 1135/1143, MF 1139/M1144/1145, MIL-L-2104B, MIL-L2104D, MIL-L46152A, Volvo B20, ZF TE ML 06, 07,12. 10 l.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också