Från
2990

Färdigblandad spolarvätska

Spolarvätska. För året-runt-bruk. Löser effektivt vägsalt, trafikfilm, insektsrester, asfaltfläckar, olja och andra föroreningar på bilrutan. Skonsam mot lack, torkarblad och gummilister.

OBS! FÅR INTE FÖRTÄRAS.

Färdigblandad

 • SPOLARVÄTSKA PÅSE MIX 3 L -18

  SPOLARVÄTSKA PÅSE MIX 3 L -18

  Art. 36-5955
  3 l påse, frysskyddar ner till -18 °C
  2990
  9,97 / L
  4 för 9990
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SPOLARVÄTSKA BLANDAD -18 4L

  SPOLARVÄTSKA BLANDAD -18 4L

  Art. 36-5010
  4 L, frysskydd ned till -18 °C
  3990
  3 för 9990
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SPOLARVÄTSKA 4L FÄRDIGBLANDAD

  SPOLARVÄTSKA 4L FÄRDIGBLANDAD

  Art. 36-506
  4 L, frysskydd ned till -18 °C
  3990
  9,98 / L
  3 för 9990
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SPOLARVÄTSKA 4L BLANDAD

  SPOLARVÄTSKA 4L BLANDAD

  Art. 36-5065
  4 L, frysskydd ned till -18 °C
  3990
  9,98 / L
  3 för 9990
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SPOLARVÄTSKA PÅSE MIX 3 L -18

  SPOLARVÄTSKA PÅSE MIX 3 L -18

  Art. 36-595
  3 L påse, frysskydd ned till -18 °C
  2990
  9,97 / L
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.