Sänkt pris
2990
Tidigare pris 4490

Sommarspolarvätska, tablett

Art. 36-984
  • Högkoncentrerat rengöringsmedel med mycket god effekt mot insekter och smuts på vindrutan.
  • Effektivitet och skonsamhet har testats av DEKRA i Tyskland.
  • Biologiskt nedbrytbart.
  • Blandas med vanligt vatten.
  • Fosfatfritt.
  • 6 tabletter/förpackning.
  • Ger max. 24 l spolarvätska.
Kan även användas på vintern tillsammans med frostskydd för att ge en renare vindruta.

Användning
Lägg 1 st. Sommarspolarvätska, tablett i bilens behållare för spolarvätska och häll på max. 4 l vatten, beroende på hur smutsig vindrutan är.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också