4490
89,80 / L

PRE-ICER

Art. 36-5932

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Pre-Icer används förebyggande och sprayas på bilrutor eller anndra glasrutor innan frost förväntas. Den tillfälliga beläggningen absorberar fukt vilket förhindrar att den fastnar på glaset. Frosten försvinner enkelt med vindrutetorkarna eller torkas enkelt av med en våt trasa. 500 ml.
Varning
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också