2990

Toppklämmor

Art. 46-362
För koppling av flertrådiga ledare.

Information om elinstallationer i hemmet