9990

Mögeltvätt

Art. 36-72620

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Desinficerande och rengörande medel som tar bort ytmögel och smuts. Lämplig för underhållstvätt, eller som fasadtvätt inför ommålning. Späds mellan1 till 50, beroende på hur hårt angripen ytan är. 4 l.

Bruksanvisning
Applicera med pensel, svamp eller lågtrycksspruta. Låt verka i 10 minuter. Fukta ytan om den börjar torka. Tvätta inte i direkt solljus. Skölj rent med mycket vatten. Spola bort rester från fönster, växter och gräs.

Dosering För hårt angripen yta, späd med vatten 1-5. För lättare angrepp, späd 1–50.
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan vara korrosivt för metaller.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter