129:-
129:- / L

Ädelträolja

Art. 36-3660

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Användningsområde:
Torkande alkydträolja för behandling av snickerier, dörrar, utemöbler etc. av ädelträ. Gäller både tidigare behandlat trä och obehandlat trä.

Speciella egenskaper:
Oljan är klar, torkande och lågviskös. Hårda träslag är ofta mycket feta, därför grånar ytveden snabbt. Behandling med träoljan framhäver och bevarar ädelträets naturliga lyster. Motverkar och ger skydd mot sprickbildning och fuktupptagning. Eftersom oljan innehåller vaxer får man både ett vatten- och smutsavvisande ytskikt.
Innehåller Kobolt bis(2-ethylhexanoat). Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Bindemedel: Alkydolja
  • Glans: Beroende på unerlag
  • Densitet: ca 0,87 g/cm3
  • Torrhalt: 32 volym-%
  • Kulör: Klar
  • Materialåtgång: 4–10 m2/l
  • Viskositet: >20,5 mm²/s
  • Brandklass: 3
  • Lagring/transport: 2 år obruten förp.
  • Appliceringsförhållande: Över +4 °C, ej för varmt
  • Spädning/rengöring: Lacknafta/alifatnafta
  • Torktid: Ca 1 dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet
  • Volym: 1 l

Andra kunder köpte också