Från
139:-

Grundolja

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
GRUNDOLJA är ett träbestrykningsmedel baserat på fet alkyd, kinesisk träolja och linolja. Speciellt anpassat för att fungera som en första penetrerande grundolja (lager) i målningssystem, såväl vid ny- som ommålning. Tränger in i virket utan att bilda ytskikt. Motverkar sprickbildning, blånad och mögel, samt ger en utomordentlig vidhäftning mot kommande färgskikt.

Målningsråd: Virket skall vara helt torrt (14 % fuktighet) och rent. Oljan skall tränga väl in i virket utan att bilda film. Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom att torka av med en trasa fuktad med alifatnafta/lacknafta.

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

VOC-gränsvärde (kat A/h): 750 g/l (2010). Produktens VOC:
 • GRUNDOLJA 1L

  GRUNDOLJA 1L

  Art. 36-793
  1 l
  139:-
  139:- / L
  Fara
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Innehåller 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • GRUNDOLJA 3L

  GRUNDOLJA 3L

  Art. 36-794
  3 l
  279:-
  93:- / L
  Fara
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Innehåller 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också