Från
149:-

Grundolja

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
GRUNDOLJA är ett träbestrykningsmedel baserat på fet alkyd, kinesisk träolja och linolja. Speciellt anpassat för att fungera som en första penetrerande grundolja (lager) i målningssystem, såväl vid ny- som ommålning. Tränger in i virket utan att bilda ytskikt. Motverkar sprickbildning, blånad och mögel, samt ger en utomordentlig vidhäftning mot kommande färgskikt.

Målningsråd: Virket skall vara helt torrt (14 % fuktighet) och rent. Oljan skall tränga väl in i virket utan att bilda film. Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom att torka av med en trasa fuktad med alifatnafta/lacknafta.

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

VOC-gränsvärde (kat A/h): 750 g/l (2010). Produktens VOC:
 • GRUNDOLJA 1L

  GRUNDOLJA 1L

  Art. 36-793
  1 l
  149:-
  149:- / L
  Fara
  Innehåller 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
 • GRUNDOLJA 3L

  GRUNDOLJA 3L

  Art. 36-794
  3 l
  299:-
  99,67 / L
  Fara
  Innehåller 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också