Från
129:-

Grundolja V

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Djuppenetrerande vattenburen grundolja avsedd att användas som första skikt vid ny- och ommålning av träytor utomhus. Skyddar virket mot vatteninträngning samt mot påväxt av mögel och alger.

Bruksanvisning: Virket skall vara helt torrt och rent. Skrapa bort lös färg. Tvätta med fasadtvätt, skölj av med vatten och låt torka. . Olja in med Grundolja V. Var noggrann med skarvar, ändträ, spikhuvud och eventuella sprickor i träet. Använd flödigt tills träet är mättat. Torka av mättat trä med fuktad trasa. Övermålningsbar med vattenburen utegrundsfärg (Utegrund V).

Tekniska data:
 • Användningsområde: Utomhus.
 • Applicering: Pensel.
 • Bindemedel: Linolja.
 • Åtgång: 4-8 m²/liter.
 • Torktid: ca 6 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.
 • Kulör: Färglös.
 • Densitet: 1,00 g/cm³.
 • Torrhalt: 12 volymprocent.
 • Målningsförhållande: Över +4 °C.
 • Spädning/rengörning: Vatten.
 • Lagring: Frostfritt. Max 2 år i obruten förpackning.
 • GRUNDOLJA V 1 L

  GRUNDOLJA V 1 L

  Art. 36-7662
  1 l
  129:-
  129:- / L
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • GRUNDOLJA V 3 L

  GRUNDOLJA V 3 L

  Art. 36-7663
  3 l
  249:-
  83:- / L
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också