Från
159:-

Kinaolja

Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Djupinträngande Kinesisk träolja

Egenskaper:
 • Produkten är en klassisk Kinaolja med hög torrhalt, baserad på kinesisk ”tung tree oil” kombinerad med en fet alkyd och linolja.
 • Kinesisk träolja har sedan urminnes tider använts till att skydda trä från fuktinträngning.
 • Andelen kinaolja utgör 85 % av oljedelen.
 • Kinaoljan skiljer sig från ”konventionella” oljor genom att dess mindre molekylstorlek ger den extremt djupinträngande egenskaper.
 • Motverkar dessutom sprickbildning, blånad och mögel.
Användningsområden:
 • Träolja för väderskyddsbehandling av såväl nytt som tidigare impregnerat trä, även feta exotiska träslag.
 • Lämplig för såväl första behandling som underhåll på t.ex. trädgårdsmöbler, trall, fönster, fasader och snickerier.
 • Lämpar sig även utmärkt på traditionellt svåra träslag som teak och mahogny, även i båtmiljö, både ovan däck och inne i båten.
 • Oljans djupinträngande egenskaper ger den en rad andra användningsområden, t.ex. för dammbindning och för att framhålla lyster på klinker och tegel.
Bruksanvisning:
 • Underlaget skall vara fast, torrt och väl rengjort.
 • Löst, poröst och nedbrutet trä avlägsnas med hjälp av stålborste eller slipning.
 • Oljan appliceras tills underlaget slutar suga.
 • Efter några minuter torkas ev. överskott bort med trasa eller svamp.
 • Vid behov upprepas behandlingen efter torkning.
 • Oljan ska tränga in i underlaget och ej bilda någon film ovanpå.
 • Behandlingen upprepas vid behov flera gånger per år.
 • Speciellt viktigt är det att behandla på hösten.
 • Appliceras med pensel, doppning eller trasa.
 • OBS: Den höga torrhalten gör att oljan EJ lämpar sig som grundolja för efterföljande övermålning med färg.
OBS!
RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING av oljeindränkta trasor, trassel, papper etc. Använt material måste omedelbart dränkas i vatten och sedan läggas i en lufttät och helt försluten burk eller eldas upp.

Tekniska data:
 • Bindemedel: Tung tree oil, linolja
 • Glans: Beroende på underlag
 • Densitet: ca. 0,87 g/cm³
 • Torrhalt: 45 volym-%
 • Kulör: Klar
 • Materialåtgång: 4-10 m²/l
 • Viskositet: 30-40 sek, 3 mm bägare
 • Brandklass: 3
 • Lagring/transport: 2 år obruten förp.
 • Målningsförhållande: Över +4 °C, ej för varmt
 • Spädning/rengöring: Lacknafta/alifatnafta
 • Torktid: ca. 1 dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet
 • Innehåll: 1 l
 • Förvaras frostfritt
 • KINAOLJA 1L

  KINAOLJA 1L

  Art. 36-3663
  1 l
  159:-
  159:- / L
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller 2-Butanonoxim och 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • KINAOLJA 3 L.

  KINAOLJA 3 L.

  Art. 36-815
  3 l
  349:-
  116,33 / L
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller 2-Butanonoxim och 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också