5990
119,80 / L

Paraffinolja, 100 %

Art. 36-1414

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
100 % paraffinolja. Avsedd för obehandlade eller tidigare inoljade träprodukter. Genom regelbunden inoljning får träprodukten bättre motståndskraft mot fettfläckar, smuts och fukt och risken för sprickbildning minskar. 500 ml.
Fara
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också