Från
299:-

Terrasslasyr

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Terrasslasyr är en pigmenterad oljelasyr på lösningsmedelsbas, för framför allt impregnerat trä utomhus. Ger ett effektivt djupskydd. 2,5 l.

Produkten är baserad på silikonalkyd, som har bäst UV-beständighet av alla existerande alkydoljor, samt på kinesisk träolja, som har bäst penetration och högst vattenresistens av alla oljor. Terrasslasyr är producerad med den absolut bästa och modernaste teknologin, bl. a. används modern nanoteknik för att minimera kulörförändringar.

Terrasslasyr innehåller inga tensider, vilket ytterligare minskar risken för fuktupptagning. Den motverkar sprickbildning, blånad och mögel. Produkten rekommenderas för utomhusterrasser, trädgårdsinredning och -möbler samt i övrigt där man önskar ett transparent skydd utan att bygga upp ett färgskikt. Oljans djuppenetrerande egenskaper gör produkten idealisk att använda på t.ex. teak och andra hårda eller feta exotiska träslag. Terrasslasyr är även bästa alternativet för målning av timmerhus, då man vill undvika en ytfilm som kan krackelera.

Bruksanvisning:
Underlaget ska vara fast, torrt och väl rengjort, stålborstat och/eller slipat. Löst, poröst och nedbrutet trä avlägsnas. Applicera Terrasslasyr med pensel, doppning eller trasa, tills underlaget slutar suga. Efter några minuter torkas överskottet av med trasa eller svamp. Efter tork upprepas behandlingen vid behov. Terrasslasyr ska tränga in i underlaget och inte bilda en film ovanpå. Den höga torrhalten gör att Terrasslasyr inte lämpar sig som grundolja för efterföljande övermålning med färg.

OBS! Risk för självantändning eftersom produkten innehåller torkande oljor. Trasor, trassel etc. som använts måste därför läggas i vatten eller brännas.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010). Produktens VOC: < 700 g/l.

 • Användningsområde: Utomhus på trä
 • Åtgång: 6–10 m²/l
 • Torktid: ca 1 dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet.
 • Förvaring: 2 år i obruten förpackning
 • Kulör: Honung, Burmateak, Tjärbrun
 • Spädning/rengöring: Lacknafta/alifatnafta
 • Viskositet: 30–40 s., 3 mm bägare
 • Glans: Beroende på underlag
 • Brandklass: 3
 • Densitet: ca 0,88 g/cm³
 • Torrhalt: 31 volym-%
 • TERASSLASYR 2,5L-HONUNG

  TERASSLASYR 2,5L-HONUNG

  Art. 36-789
  Honung
  309:-
  123,60 / L
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
 • TERASSLASYR 2,5L-TJARBRUN

  TERASSLASYR 2,5L-TJARBRUN

  Art. 36-791
  Tjärbrun
  299:-
  119,60 / L
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
 • TERASSLASYR 2,5L-BURMATEAK

  TERASSLASYR 2,5L-BURMATEAK

  Art. 36-790
  Burmateak
  309:-
  123,60 / L
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också