159:-
53:- / L

Träolja

Art. 36-788

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Färglös träolja med 35 % linolja. Skyddar mot vatteninträngning och uttorkning. För utomhusbruk; kan användas på ytor som t.ex. trädäck, möbler eller pallkragar. Fungerar både på obehandlat trä och tryckimpregnerat eller tidigare laserat virke. Är inte skadlig för nyttoväxter. Torrhalt: 35 %. Innehåller biociden DCOIT som skyddar oljan mot mögel. Behandla hårt utsatta ytor minst en gång om året. Ytan ska vara ren och torr innan behandling. Använd pensel för att applicera oljan. Applicera i flera skikt, låt torka mellan varje omgång. Upprepa tills ytan inte kan suga upp mer olja. Åtgång: 1 liter räcker till ca 7 m² beroende på underlagets skick.
Rengöring och förtunning: Lacknafta.
Torktid: ca 1 dygn.
Varning
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också