Från
125:-

Copperol

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Finns i brunt. Främst avsett för grovt virke, så som slipers, stängselstolpar, bryggor etc. Rör om väl före och under användning! OBS! Risk för självantändning eftersom produkten innehåller linolja. Trasor, trassel etc. som använts måste därför läggas i vatten eller brännas.

VOC-gränsvärde (kat A/h): 750 g/l (2010).
Produktens VOC: < 750 g/l.

Användningsområde
Utomhus på trä Applicering: Lämplig att applicera med doppning, pensel eller spruta. Ett bra sätt att försäkra sig om god inträngning är att ställa virket i en behållare fylld med Copperol till dess att virket är mättat och inte suger till sig mer olja.
Åtgång: 6–8 m²/l.
Torktid: Hanterbart efter ca 6 timmar.
Förvaring: Torrt, svalt.
Kulör: Brun.
Spädning/rengöring: Lacknafta/alifatnafta.
 • COPPEROL 1L BRUN

  COPPEROL 1L BRUN

  Art. 36-781
  Brun, 1 l
  125:-
  125:- / L
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • COPPEROL 5L BRUN

  COPPEROL 5L BRUN

  Art. 36-782
  Brun, 5 l
  369:-
  73,80 / L
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också