Folksams färgtest 2018

Bara 3 av 46 testade färger klarar alla kraven på funktion, miljö och hälsa och blir ett Bra val – i vår undersökning för 2018. Övriga färger klarar inte av miljö- och hälsokriterierna. Läs mer på www.folksam.se/fargtest