Från
429:-

Färg - Träfasad V Pro

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Ett självklart val för täckande målning av alla träytor utomhus!
Träfasad V Pro är en modern fasadfärg av högsta kvalitet som håller upp till 15 år. Den optimala kombinationen av olja och akryl ger utomordentlig kulör- och glansbeständighet, samtidigt som träet får ett djupträngande och hållbart skydd.

Egenskaper
 • Fullpigmenterad oljeakrylfärg för utomhusbruk.
 • Akrylatbindemedel ger hög ljus- och kulörstabilitet.
 • Oljan ger hög vattenresistens och god penetration av underlaget.
 • Motverkar etablering och tillväxt av svartmögel och alger.
 • Hög pigmenthalt skyddar träet mot UV-ljus.
 • Låg miljöpåverkan.
 • Mycket lättstruken.
 • Innehåller komponenter som lyfter fram träråvarans ytstruktur.
 • Underhållsintervaller: 12–15 år.
Användningsområde
Täckande, vattenspädbar och mycket lättstruken oljeakrylfärg för målning av träytor utomhus som tidigare varit obehandlade, inoljade, laserade eller täcklaserade med olje- eller akrylatbaserad färg. Utmärkt för fasader, staket m.m.

Bruksanvisning
Renskrapade, tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt, sköljs med vatten och får torka väl. Omålat trä grundas med Utegrund eller UtegrundV. Applicera med tät pensel, och arbeta in färgen väl i virket. Applicera hellre flera tunna skikt, med någon dags tork emellan, än ett fåtal tjocka skikt. Undvik att måla på varma eller solbelysta ytor. Värme gör att lösningsmedlet snabbt trycks ut, och bindemedlet får då inte tid att penetrera in i virket, med dålig vidhäftning som följd.

Tekniska data
 • Bindemedel: Kombination av olja och akrylatbindemedel.
 • Glans: Halvmatt.
 • Torktid: ca 10 timmar dammtorr. Övermålningsbar efter ca 16-32 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet.
 • Målningsförhållande: Över +8 °C, ej för varmt.
 • Materialåtgång: Sågat virke: 6–9 m²/l. Hyvlat virke: 9–11 m²/l.
 • Kulörer: Enligt färgkarta.
 • Spädning/rengöring: Vatten.Se filmen om testet här
Bra val
”Klarar kraven på funktion, miljö och hälsa.” – Folksam, Färgtest 2018
Läs mer om testet här http://folksam.se/fargtest

5 l

 • OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-BOHUSGRÖN

  OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-BOHUSGRÖN

  Art. 36-775
  Bohusgrön
  439:-
  87,80 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-FALURÖD

  OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-FALURÖD

  Art. 36-773
  Faluröd
  429:-
  85,80 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-GRÅ

  OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-GRÅ

  Art. 36-767
  Grå
  429:-
  85,80 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • OLJEAKRYLFÄRG V 5L-VIT

  OLJEAKRYLFÄRG V 5L-VIT

  Art. 36-766
  Vit
  429:-
  85,80 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-MÖRKBRUN

  OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-MÖRKBRUN

  Art. 36-774
  Mörkbrun
  429:-
  85,80 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-SVART

  OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-SVART

  Art. 36-777
  Svart
  429:-
  85,80 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-HERRG.GUL

  OLJEAKRYLFÄRG V 5L.-HERRG.GUL

  Art. 36-769
  Herrgårdsgul
  429:-
  85,80 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

10 l

 • OLJEAKRYLFÄRG V 10 L-VIT

  OLJEAKRYLFÄRG V 10 L-VIT

  Art. 36-7661
  Vit
  729:-
  72,90 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Folksams färgtest 2018

Bara 3 av 46 testade färger klarar alla kraven på funktion, miljö och hälsa och blir ett Bra val – i vår undersökning för 2018. Övriga färger klarar inte av miljö- och hälsokriterierna. Läs mer på www.folksam.se/fargtest