Från
125:-

Lasyr

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Oljebaserad lasyr för trä utomhus. Framhäver träets naturliga struktur och gör virket vattenavvisande. God inträngningsförmåga. Ger träet ett effektivt skydd som minskar risken för uttorkning och sprickor.

Börja stryka nerifrån, i panelens längdriktning och i hela dess längd. Undvik överlappning av torkad lasyr. Genom att opigmenterade lack- eller oljefilmer bryts ner snabbt genom UV-bestrålning kan behandling med enbart opigmenterad trälasyr vara en otillräcklig behandling för nytt trävirke eller annat ljust underlag som utsätts för kraftig solljusbestrålning.
 • LASYR LJUSBRUN 2,5L.

  LASYR LJUSBRUN 2,5L.

  Art. 36-426
  Ljusbrun, 2,5 l
  259:-
  103,60 / L
  Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MÖRKBRUN LASYR 1L

  MÖRKBRUN LASYR 1L

  Art. 36-151
  Mörkbrun, 1 l
  125:-
  125:- / L
  Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • LJUSBRUN LASYR 1L

  LJUSBRUN LASYR 1L

  Art. 36-150
  Ljusbrun, 1 l
  129:-
  129:- / L
  Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • LASYR TEAK 2,5 L.

  LASYR TEAK 2,5 L.

  Art. 36-428
  Teak, 2,5 l
  259:-
  103,60 / L
  Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • TEAKFÄRGAD LASYR 1L

  TEAKFÄRGAD LASYR 1L

  Art. 36-152
  Teak, 1 l
  129:-
  129:- / L
  Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • LASYR MÖRKBRUN 2,5L.

  LASYR MÖRKBRUN 2,5L.

  Art. 36-427
  Mörkbrun, 2,5 l
  249:-
  99,60 / L
  Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också