Från
259:-

Mur- och putsfärg

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Matt, diffusionsöppen vattenburen färg för mineraliska underlag på fasader och grundmurar ute, samt för vattenutsatta väggar och tak inomhus som källare etc. Biltemas Mur- och putsfärg har mycket god täckförmåga, på så sätt undviks för många skikt som påverkar diffusionen negativt.

Speciella egenskaper:
Biltemas Mur- och putsfärg är mycket diffusionsöppen, t.o.m. salter penetrerar genom färgfilmen. Om salterna ej tillåts att diffundera genom färgen kommer de att anrikas under färgen. Salter innehåller vatten, varför frostsprängningar blir följden om de inte får penetrera ut. Eventuella saltutfällningar är lätta att skölja av om de inte ”regnar” bort naturligt. I kombination med Mur- och putsfärgen fås ett vattenavvisande fasadskydd som är mycket diffusionsöppet. Det är viktigt för att ge vatten i mineraliska väggar möjlighet att torka ut. Vatten finns i väggen, antingen uppsuget kapillärt från mark eller avdunstat från människor och djur, eller från annan källa. Utmärkande för systemet är att vattnet torkar ut fortare än för obehandlad vägg. Detta beror på att kapillärkraften blir större ju finare kapillärer man har. Biltemas Mur- och putsfärg penetrerar djupt och vidhäftar mot de inre kapillärväggarna som därigenom förminskas. Dock bör alltid försiktighet iakttas när gammal akryl- eller latexfärg övermålas. Flera skikt eller för tjocka sådana kan skapa ett för tätt skikt med frostspänningar som följd. I system med Mur- och putsgrund fungerar den karbonatiseringsbromsande.

Bruksanvisning:
Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Tvätta, skölj. Lös gammal färg avlägsnas. Stålborsta eller skrapa bort gammal ”plastfärg”. Tvätta, skölj med vatten och låt torka väl. OBS! Grunda alltid med Mur- och putsgrund, även på tidigare målade ytor. Applicera färgen med roller eller pensel. Efter förtunning, även med spruta.

Tips:
Måla inte mer (tjockare) än vad som krävs för god täckning. Normal ett skikt. Diffusionsöppenheten fungerar bäst så.

Tekniska data:
Bindemedel: Styrenakrylat
Glans: 3 (helmatt) SS-184184
Densitet: 1,63 enl. SS-184111
Torrhalt: 41 volym-%
PVK: 74 %
Spädning/rengöring: Vatten
Torktid: 2–4 timmar, beroende på temp och luftfuktighet
Viskositet: 150 cP
Brandfarl.klass: Ej brandfarlig
Lagring/transport: 2 år, frostfritt
Målningsförhållande: Över +4 °C, ej för varmt
Materialåtgång: 4–6 m²/l
 • MUR- OCH PUTSFÄRG VIT 3L

  MUR- OCH PUTSFÄRG VIT 3L

  Art. 36-0028
  Vit, 3 l
  259:-
  86,33 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MUR- OCH PUTSFÄRG LJUSGRÅ 10L

  MUR- OCH PUTSFÄRG LJUSGRÅ 10L

  Art. 36-0047
  Ljusgrå, 10 l
  649:-
  64,90 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MUR- OCH PUTSFÄRG SVART 10L

  MUR- OCH PUTSFÄRG SVART 10L

  Art. 36-0023
  Svart, 10 l
  629:-
  62,90 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MUR- OCH PUTSFÄRG VIT 10L

  MUR- OCH PUTSFÄRG VIT 10L

  Art. 36-0024
  Vit, 10 l
  629:-
  62,90 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MUR- OCH PUTSFÄRG LGRÅ 3l

  MUR- OCH PUTSFÄRG LGRÅ 3l

  Art. 36-0048
  Ljusgrå, 3 l
  269:-
  89,67 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MUR- OCH PUTSFÄRG SVART 3L

  MUR- OCH PUTSFÄRG SVART 3L

  Art. 36-0026
  Svart, 3 l
  269:-
  26,90 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MUR- OCH PUTSFÄRG GRÅ 3L

  MUR- OCH PUTSFÄRG GRÅ 3L

  Art. 36-0027
  Grå, 3 l
  269:-
  89,67 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MUR- OCH PUTSFÄRG GRÅ 10L

  MUR- OCH PUTSFÄRG GRÅ 10L

  Art. 36-0025
  Grå, 10 l
  629:-
  62,90 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också