Från
9990

Mur- och putsgrund

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Vattenburen silikatprimer för grundning av mineraliska fasader utomhus, samt för putsade ytor inomhus där det finns risk för fukt. Även lämplig som fasadimpregnering på tegelsten samt som dammbindare och vidhäftningsprimer på betonggolv. Mur- och putsgrund är även en effektiv problemlösare som binder gamla kalkmålade ytor utan att påverka diffusionsöppenheten. I systemmålning med Mur- och putsgrund som primer och med Mur- och putsfärg som toppfärg blir resultatet ett underlag som andas och är starkt fuktavvisande.
 • MUR OCH PUTS PRIMER 5L.

  MUR OCH PUTS PRIMER 5L.

  Art. 36-725
  5 l
  229:-
  45,80 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MUR OCH PUTS PRIMER 1L.

  MUR OCH PUTS PRIMER 1L.

  Art. 36-724
  1 l
  9990
  99,90 / L
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Bindemedel: Silikat/styrenakrylat
  • Densitet: 1,1 g/cm3
  • Materialåtgång: 10–12 m²/l
  • Appliceringsförhållande: Över +8 °C, inte för varmt
  • Kulör: Klar
  • Torrhalt: 12 volym-%
  • VOC: (Kat A/h): 30 g/l (2010)
  • Lagringstid: 2 år frostfritt

Andra kunder köpte också