219:-
21,90 / L

Rödfärg, 10 l

Art. 37-0000

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Vattenbaserad slamfärg för utomhusmålning. Förstärkt med linolja. Fri från blyföreningar. Lämplig för nytt ohyvlat virke eller för ommålning av tidigare slamfärgsmålade ytor. Täckförmåga: ca 3 m²/l. Underhållsintervall 5–6 år. Färgen innehåller antimögelmedel och ger ett gott skydd mot påväxt. Torktid: ca 1 h vid 20 °C. Förvaras frostfritt.
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT),Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också