Från
129:-

Fästmassa/kakelfix

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Cementbaserad fix med mycket hög vidhäftning, häng och flexibilitet. För sättning av keramiska golv- och väggplattor. Lämpliga underlag: cement, putsade ytor, värmeavgivande ytor (t.ex. värmegolv) eller gipsskivor. Åtgång: 2,5–4 kg/m² beroende på typ av platta. För inom- och utomhusbruk. Innan applicering sker bör ytorna förbehandlas med Primer C för att öka vidhäftningen (gäller ej då Hidroflex har använts).
 • FÄSTMASSA K80 5KG

  FÄSTMASSA K80 5KG

  Art. 36-820
  5 kg
  129:-
  25,80 / KG
  Fara
  Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • FÄSTMASSA K80 20KG

  FÄSTMASSA K80 20KG

  Art. 36-8212
  20 kg
  239:-
  11,95 / KG
  Fara
  Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter