1490
4966,67 / KG

Superlim

Art. 36-4010
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Drygt och snabbverkande. För icke porösa material som plast, stål, gummi, keramik och glas. Transparent. 3 g.
Bäst i test!
”Klarar att limma alla material bra och härdar dessutom snabbt.” – Testfakta, september 2016
Varning
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
Visa skyddsangivelser
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Använd ögonskydd. Använd skyddshandskar. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter