Från
9490

Äkta trätjära

Ren naturprodukt för ytbehandling av träbyggnader, spåntak, båtar m.m. Även för behandling av hästhovar och klövar. Trätjära har god inträngningsförmåga på ohyvlat trä. Ett gammalt recept för träbestrykning är en tredjedel av vardera Äkta trätjära, balsamterpentin och kokt eller rå linolja. Då trätjära inte torkar, rekommenderas förtunning med terpentin 36-1142 för snabbare inträngning och för att undvika alltför stor klibbighet, särskilt hos föremål som man ofta kommer i beröring med.
 • ÄKTA TRÄTJÄRA 5L

  ÄKTA TRÄTJÄRA 5L

  Art. 36-1141
  5 l
  299:-
  59,80 / L
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ÄKTA TRÄTJÄRA 1L

  ÄKTA TRÄTJÄRA 1L

  Art. 36-1140
  1 l
  9490
  94,90 / L
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också