Från
9990

Ankarmassa

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Kraftfull kemisk infästning med brett användningsområde. Hög lastförmåga. För montage av gängstång, armeringsjärn och dyl. i betong, sprucken betong, vid infästningar uppåt, små kantavstånd, för efterarmering m.m. Snabbhärdande. ETAG 001-05 Option 1 lämplig i korrosiva och/eller fuktiga miljöer.
 • Godkänd för användning i både sprucken och sprickfri betong enligt ETAG 001-05 Option 1 resp. 7
 • Godkänd för efterinjekterad armering enligt EOTA TR023.
 • Kan användas vid litet kantavstånd samt vid litet inbördes avstånd mellan förankringspunkterna.
 • Uppmontage: Lämplig vid infästningar uppåt, t.ex. i tak.
 • Styrenfri produkt. Nästintill luktfri.
 • Kan användas under vatten, t.ex. i fuktiga eller vattenfyllda hål.
 • Patron med 1 st. blandningsrör. Appliceras med kittpistol.
 • Använd öppnade patroner igen genom att byta blandningsrör.
Användningsområden
 • Stark säker infästning av armeringsjärn, gängstång och dyl.
 • Montering av balkonger, räcken, grindar, konsoler, antenner, balustrader, m.m.
Godkännanden
ETAG 001-05 Option 7 för sprickfri betong med gängstång och armeringsstål TR029.
ETAG 001-05 Option 1 för sprucken betong med gängstång.
EOTA TR023 för efterinjekterad armering.
 • ANKARMASSA 165 ML

  ANKARMASSA 165 ML

  Art. 20-5323
  165 ml
  9990
  605,45 / L
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ANKARMASSA 300 ML

  ANKARMASSA 300 ML

  Art. 20-5324
  300 ml
  145:-
  483,33 / L
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ANKARMASSA VINTER 300 ML

  ANKARMASSA VINTER 300 ML

  Art. 20-5325
  229:-
  763,33 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Tillbehör

 • BLANDNINGSRÖR ANKARMASSA 10ST

  BLANDNINGSRÖR ANKARMASSA 10ST

  Art. 20-5326
  5490

Andra kunder köpte också