Från
9990

Ankarmassa

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Kraftfull kemisk infästning med brett användningsområde. Hög lastförmåga. För montage av gängstång, armeringsjärn och dyl. i betong, sprucken betong, vid infästningar uppåt, små kantavstånd, för efterarmering m.m. Snabbhärdande. ETAG 001-05 Option 1 lämplig i korrosiva och/eller fuktiga miljöer.
 • Godkänd för användning i både sprucken och sprickfri betong enligt ETAG 001-05 Option 1 resp. 7
 • Godkänd för efterinjekterad armering enligt EOTA TR023.
 • Kan användas vid litet kantavstånd samt vid litet inbördes avstånd mellan förankringspunkterna.
 • Uppmontage: Lämplig vid infästningar uppåt, t.ex. i tak.
 • Styrenfri produkt. Nästintill luktfri.
 • Kan användas under vatten, t.ex. i fuktiga eller vattenfyllda hål.
 • Patron med 1 st. blandningsrör. Appliceras med kittpistol.
 • Använd öppnade patroner igen genom att byta blandningsrör.
Användningsområden
 • Stark säker infästning av armeringsjärn, gängstång och dyl.
 • Montering av balkonger, räcken, grindar, konsoler, antenner, balustrader, m.m.
Godkännanden
ETAG 001-05 Option 7 för sprickfri betong med gängstång och armeringsstål TR029.
ETAG 001-05 Option 1 för sprucken betong med gängstång.
EOTA TR023 för efterinjekterad armering.
 • ANKARMASSA 165 ML

  ANKARMASSA 165 ML

  Art. 20-5323
  165 ml
  9990
  605,45 / L
  Varning
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • ANKARMASSA 300 ML

  ANKARMASSA 300 ML

  Art. 20-5324
  300 ml
  145:-
  483,33 / L
  Varning
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • ANKARMASSA VINTER 300 ML

  ANKARMASSA VINTER 300 ML

  Art. 20-5325
  229:-
  763,33 / L
  Varning
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Tillbehör

 • BLANDNINGSRÖR ANKARMASSA 10ST

  BLANDNINGSRÖR ANKARMASSA 10ST

  Art. 20-5326
  10 st.
  5490

Andra kunder köpte också