229:-
763,33 / L

Ankarmassa Vinter

Art. 20-5325

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För vinterbruk. Kraftfull kemisk infästning med brett användningsområde. Hög lastförmåga. För montage av gängstång, armeringsjärn och dyl. i betong, i temperaturer ner till och med -18 °C. Snabbhärdande. 300 ml.
  • Stark och säker infästning. Tål höga drag- och tvärlaster.
  • Snabbhärdande
  • Hög kemisk resistens; lämplig i korrosiva och/eller fuktiga miljöer.
  • Kan användas vid litet kantavstånd samt vid litet inbördes avstånd mellan förankringspunkterna.
  • Styrenfri produkt. Nästintill luktfri.
  • Kan användas i fuktiga eller vattenfyllda hål.
  • Patron med 1 st. blandningsrör. Appliceras med kittpistol.
  • Använd öppnade patroner igen genom att byta blandningsrör.
Användningsområden
Stark säker infästning av gängstång, armeringsjärn och dyl. i betong.
Montering av balkonger, räcken, grindar, konsoler, antenner, balustrader, m.m.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också