Från
9990

Kemiskt trä

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För enkel reparation av mindre defekter och ojämnheter i trä. 165 ml.
 • Mycket stark 2-komponents träfyllning.
 • Massan blandas automatiskt i röret och appliceras med kittpistol.
 • Kan slipas (lätt att slipa efter ca 15-30 minuter) och övermålas.
 • Nästintill luktfri.
 • Styrenfri.
 • Väderbeständig.
 • 2 st. blandningsrör medföljer.
 • Går även att blanda på en plan yta med spackelspade.
 • Öppnad patron kan användas igen genom att byta blandningsrör.
 • KEMISKT TRÄ EK 165 ML

  KEMISKT TRÄ EK 165 ML

  Art. 20-5328
  Ek
  105:-
  636,36 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • KEMISKT TRÄ FURU 165 ML

  KEMISKT TRÄ FURU 165 ML

  Art. 20-5327
  Furu
  9990
  605,45 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också