Från
3990

Silikon

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Snabbhärdande, vattenbeständigt och elastisk. För fönster-/dörrkarmar (metall/trä), fyllning av håligheter och skarvar. 50 ml.
 • SILIKON TRANSPARENT 50ML

  SILIKON TRANSPARENT 50ML

  Art. 36-24052
  Transparent
  4290
  858:- / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SILIKON VIT 50ML

  SILIKON VIT 50ML

  Art. 36-2602
  Vit
  3990
  798:- / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter