4490

Grovbetong C28/35

Art. 86-5581

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Torrbruk av Portlandcement, kvartssand (0-8 mm) och tillsatsmedel. Lättarbetad. Ger en vatten- och frostbeständig betong efter härdning. Tillsätt endast vatten. Kan användas inom- och utomhus. Perfekt för att gjuta plintar, och för lagningar i skikttjocklekar 20-100 mm. Levereras i slitstark och regntät plastsäck. 20 kg.

Användningsområden:
Detta torrbruk kan användas där det inte ställs stora krav på slit- och tryckhållfasthet, t.ex. till att gjuta fast stolpar, mindre reparationer i icke bärande byggnadskonstruktioner, till utjämning och utläggning av golv, sockelputsning och fogning, etc.

Egenskaper:
Vid korrekt blandning med angiven mängd vatten får du en lättarbetad betongmassa med god vidhäftning. Portlandcementen ger betongen en naturgrå färg.
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Materialåtgång: En säck ger ca 10 liter färdigt bruk
  • Bindemedel: Portlandcement CEM I 52,5 N (LA). Lågalkaliskt
  • Kornstorlek: 0–8 mm
  • Tillsatsmedel: Mineraliska tillsatsmedel
  • Cylindertryckhållfasthet: 28 dygn (EN 13892-2): Ca 28 MPa
  • Hållfasthetsklass: C28/35, K35
  • Våt densitet: 2000 kg/m³
  • Konsistens: Styvt plastisk – plastisk
  • Kromatinnehåll: (Cr(VI)): < 2 ppm av cementen
  • Kloridinnehåll: 0,02 % av ballasten
  • Lagringstid: 12 månader i torr miljö i oöppnad förpackning

Andra kunder köpte också