4990

Dammskyddsmask, 5 st.

Art. 18-105
Engångsfilter av lägsta klass som skyddar mot ogiftigt, retande damm. 5 st.

Godkänd enligt EN 149:2001+A1:2009.
  • Klass FFP1 NR. Får endast användas mot ogiftiga partiklar och vätskeaerosoler (oljedimma) i koncentrationer som uppgår till 4 x MAC/OEL/TLV, [d.v.s. NPF=4] eller 4 x WEL, [d.v.s. APF=4].
  • MAC = Maximalt tillåten koncentration (Maximum Admissable Concentration).
  • OEL = Yrkesexponeringsgräns (Occupational Exposure Limit).
  • TLV = Tröskelgränsvärde (Threshold Limit Value).
  • APF = Godkänd skyddsfaktor (Assigned Protection Factor)
  • Med formbar näsbygel och två resårband.

Relaterade produkter