Sänkt pris
4995
166,50 / L
Tidigare pris 9990

Folielim

Art. 36-728
För limning av överlappningsytor vid uppsättning av våtrumsfolie. Härdar med luftfuktighet till ett lim med hög elasticitet. Fritt från isocyanater och lösningsmedel. 290 ml.
Innehåller N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.