6990
99,86 / L

Avloppsrens

Art. 36-392

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Vätskekoncentrat, innehållande mikroorganismer, som effektivt bryter ner organiska avlagringar i rörledningar. Används för att motverka beläggningar av fett, matavfall, tvål och hår i avloppsrören och att förebygga igensättning och dålig lukt. 700 ml.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också