250

Täckbricka

Art.. 35-0076
För täckning av överbliven plats i normkapslingar. 12 moduler. Avbrytbar till önskat antal moduler. Färg: Vit.

Vad du får göra själv med el hemma