3990

Blandarfäste dold rördragning

Art.. 87-2001
Rostfritt, blankpolerat. För dold rördragning. Mått: 220 x 60 mm. För Pex + Alupexrör 15 x 2,5mm. VVS-skruv ingår.

Monteringsanvisning

Dra ut rören 50-100 mm från väggen. Gör en kottling mellan 2 reglar.
  1. När väggbeklädnaden är på plats, trycks rören mot innerväggen för måttagning. Kapa 20-21 mm från väggen. Putsa av grader efter kapning.
  2. Montera tätningsmembranen på rören.
  3. Skruva fast blandarfästet i väggen (med dräneringshålet nedåt). Täta förskruvningarna med silikon.
  4. Trä på klämringarna och tryck i planstödhylsorna så att de bottnar mot röret.
  5. Montera blandaren. Anslutningsgängor M26 x 1,5 eller G3/4. Dra muttrarna växelvis för hand varvid blandaren trycks mot blandarfästet. Efterdra ett och ett halvt varv.