5490
366:- / L

Hjullagerolja, helsyntetisk

Art. 36-1862
Helsyntetisk specialolja för hjullagren på rullskridskor och rullbräden. Produkten innehåller PTFE, vilket gör att det bildas en skyddande smörjhinna tillsammans med olja. Förlänger livslängden och minskar friktionsslitaget på hjullagren, samt minskar rullmotståndet. Tål värme upp till +250 °C. 150 ml.
Fara
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter