5990
119,80 / L

Polish för husvagn/husbil

Art. 36-7500

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Biltemas Polish för husvagn/husbil är lämplig för plast-, lack- och metallytor. Efterbehandlas med vax. 500 ml.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter