4990
99,80 / L

Polish för husvagn/husbil

Art. 36-7500
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Biltemas Polish för husvagn/husbil är lämplig för plast-, lack- och metallytor. Efterbehandlas med vax. 500 ml.

Gör så här:
Skaka flaskan väl före användning. Biltemas Polish för husvagn/husbil kan användas på såväl äldre ytor som nyoxiderad lack. Stryk på polish på en begränsad yta och polera upp glansen. Vid starkt oxiderad yta poleras denna hårdare, alternativt med maskin. Låt därefter polishen torka tills en grå hinna framträder. Polera glans med torr trasa eller trassel. För långvarigt skydd rekommenderas Biltemas Vax för husvagn/husbil.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Samla upp spill. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter